Przegląd gaśnicy

Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony ppoż.
Kursy, szkolenia, pokazy.
Przeglądy, legalizacja sprzętu, dokumentacja.

Zadbaj o najwższy standard bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Sprawdź ofertę lub skontaktuj się z nami

Alerta oferuje kompleksową obsługę w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, pracodawcy mogą nam powierzyć zadanie kompleksowej obsługi gwarantującej bezpieczeństwo pożarowe w miejscu pracy.

Z łatwością poruszamy się w gąszczu przepisów z dziedziny ppoż i zasad BHP, znamy skuteczne rozwiązania i dobre praktyki.

Skorzystanie z naszych profesjonalnych usług to oszczędność czasu i pieniędzy oraz dostęp do wiedzy ekspertów działających na terenie całej Polski.

Oferujemy usługę legalizacji wszystkich typów gaśnic (w tym samochodowych), przeglądu i naprawy sprzętu przeciwpożarowego.

Obowiązek corocznego dokonywania przeglądu nakłada § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719). Dodatkowo prowadzimy szkolenia i kursy, jak również pokazy praktyczne, opracowujemy dokumentację, przygotowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

Kursy i szkolenia

Aktualnie w ofercie:

Zakres działań

 • naprawa i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego — wszystkie typy gaśnic zgodne z normą PN-EN3,
 • naprawa i konserwacja gaśnic samochodowych,
 • legalizacja gaśnic, sprzętu przeciwpożarowego,
 • utylizacja niesprawnego, zużytego, wycofanego z obrotu sprzętu przeciwpożarowego,
 • przegląd, konserwacja, serwis hydrantów wewnętrznych,
 • przegląd, konserwacja, serwis hydrantów zewnętrznych,
 • przegląd, konserwacja, serwis węży ciśnieniowych.

Szkolenie pozwala na zapoznanie się z informacjami dotyczącymi:

 1. zasad organizacji ochrony przeciwpożarowej,
 2. obowiązków osób fizycznych, prawnych, organizacji lub instytucji w zakresie zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom,
 3. podstawowych zasady zabezpieczania p.poż. urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
 4. zasad ewakuacji ludzi i mienia,
 5. znajomość:
  • przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasady gaszenia pożarów,
  • materiałów i konstrukcji budowlanych i ich zachowania podczas pożaru,
  • urządzeń p.poż i gaśnic oraz ich zastosowania w obiektach budowlanych,
 6. umiejętność:
  • dobrania oraz właściwego zastosowania środków gaśniczych,
  • praktycznego posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Na życzenie klienta przeprowadzamy szkolenia w jego siedzibie, w szczegółowym programie uwzględniając specyfikę działalności.

Oferujemy przeprowadzenie w zakładzie pracy klienta pokazu gaszenia pożaru, podczas którego pracownicy poznają zasady stosowania różnych środków gaśniczych oraz uczą się obsługiwać gaśnice. Dzięki praktycznej formule zajęć, pracownicy zdobywają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności przeciwdziałania, prawidłowego reagowania i postępowania w przypadku pojawienia się pożaru w ich zakładzie pracy.

Zalety przeprowadzenia zajęć praktycznych w zakładzie pracy:

 • przeszkolenie wielu pracowników w krótkim czasie,
 • ciekawa i urozmaicona forma szkolenia,
 • wypracowanie prawidłowych reakcji pracowników w sytuacji zagrożenia pożarowego,
 • wykorzystanie profesjonalnego sprzętu — uczestnicy uczą się m.in. praktycznej obsługi gaśnicy, a ćwiczenie może być powtarzane do osiągnięcia pożądanych rezultatów,
 • lepsze zrozumienie zasad stosowania różnych środków gaśniczych: wody, piany, proszku, CO2.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak reagować i jakie po kolei działania podejmować na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Znajomość zasad prawidłowego zachowania, rozmieszczenia środków alarmowych i sprzętu gaśniczego oraz przebiegu dróg ewakuacyjnych w danym obiekcie, znacząco poprawia bezpieczeństwo w sytuacji realnego zagrożenia.

Zagadnienia

 • uregulowania prawne,
 • identyfikowanie zagrożenia,
 • warunki powstania pożaru,
 • poprawne zaalarmowanie służby ratowniczej,
 • ostrzeganie ludzi znajdujących się w zagrożonym budynku lub rejonie,
 • rozmieszczenie środków do alarmowania i powiadamiania o zagrożeniu na terenie zakładu pracy,
 • zasady ewakuacji,
 • przebieg dróg ewakuacyjnych z różnych pomieszczeń w zakładzie pracy oraz rozmieszczenie rejonów ewakuacji,
 • przeznaczenie różnych rodzajów środków gaśniczych i ich dobranie do palącego się materiału,
 • wskazywanie miejsc rozmieszczenia sprzętu pożarniczego.

Oferujemy opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (przygotowanie budynku do odbioru przez straż pożarną) dla budynków takich jak: użyteczności publicznej, biurowca, szpitala, szkoły, przedszkola, żłobka, banku, zakładu produkcyjnego, magazynu, centrum handlowego, supermarketu, i innych obiektów, w których istnienie takiej instrukcji jest wymogiem.

Opracowujemy dokumentację przeciwpożarową, w tym:

 • opinie przeciwpożarowe — na wszystkie zmiany warunków użytkowych budynków, zabudowy korytarzy, wydzielenia i inne tego typu,
 • ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynków, które wymagają dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych lub uzgodnienia rozwiązań zastępczych,
 • analizy warunków ochrony przeciwpożarowej budynków, potrzebne do wykonania projektów budowlanych i adaptacyjnych.

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia lub chciałbyś dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Alerta oferuje również usługi i szkolenia z zakresu:

BHP i ochrona ppoż.

Kompleksowe przejęcie obowiązków pracodawcy w zakresie zadań BHP i ochrony przeciwpożarowej na zasadzie outsourcingu; szkolenia, audyty, przeglądy sprzętu, opracowanie dokumentacji.

Psychologia pracy

Inwestycja w rozwój kompetencji miękkich oraz w komfort pracowników: szkolenia z zakresu motywacji, pracy zespołowej, przeciwdziałania mobbingowi, wypaleniu zawodowemu.

Pierwsza pomoc

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy: elementarne, podstawowe, rozszerzone i BLS-AED; kompleksowe zabezpieczenie medyczne imprez, zakładów pracy, obiektów etc.

Pomiary środowiskowe

Dbałość o środowisko naturalne i zdrowie pracowników: pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery, analiza fizyko-chemiczna wody i ścieków, ocena higieniczna stanowiska pracy.

Praca na wysokości

Kompleksowa obsługa w zakresie zadań wymagających specjalistycznej wiedzy, sprzętu bądź uprawnień: m.in. prace na wysokości, audyty, pomiary, przeglądy, dokumentacje etc.

Centrala — Łódź
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
T: +48 42 280 10 98
F: +48 42 280 10 99
info@alerta.pl
alerta.pl

Koordynator
Agata Pąśko
M: +48 694 274 223

Sprawdź również inne szkolenia:
Uprawnienia zawodowe
Uprawnienia SEP
Wózki widłowe
Okresowe szkolenia BHP
Outsourcing BHP

Napisz do nas